Covid-19 salgının sürdüğü temel ihtiyaçlarının bile karşılanmakta zorlandığı yaşam alışkanl...

Covid-19 salgının sürdüğü temel ihtiyaçlarının bile karşılanmakta zorlandığı yaşam alışkanlıklarımız değişmektedir.

Yaşadığımız çağ bilgi toplumu inşa edilerek sürmektedir. Her geçen an yeni gelecek stratejileri bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle dijital dünya internet ağları sosyal medya kurgusal evren ve gerçek yaşam içiçe geçmektedir.

Bir yanda Elon Musk'in sahibi olduğu Tesla, Spacex gibi dünyada birçok ülkeden büyük teknolojik uzay,sanal yaşam için çok boyutlu heyecan dolu sürükleyici insan, insansı ve robotik dünya Metaverse vizyonları ile içiçe geçiyor.

Diğer yanda yapay zekaların Web 3.0 hayatımızı sürdürdüğümüz daha büyük boyutlara doğru düşüncelerimizi felsefelerimizi başka başka düzlemlere sürdürmektedir.

Dünyada tüm iletişimler çoğunlukla sosyal medyalar üzerinden yapılmaktadır. Japonya, Güney Kore gibi dijital teknoloji ile endüstrilerini entegre etmiş çok gelişmiş ülkeler Toplum 5.0 ile yeni bir tartışmaya girmiştir. İnsan işgücüne olan ihtiyaçların insansı yapay zeka robotlar tarafından yürütülmeleri insanların yeni yaşamlar yeni meslekler kurmalarının başlangıcı olmuştur.

Dijital teknolojiler öncesi Kapitalizm ve ileri aşaması Emperyalizm 1900 lü yıllarda tanımlanmıştır. Bir devletin veya ulusun başka devlet veya ulusların kendi çıkarlarına uygun olarak egemen olmaya çalışmasıdır. Egemenlik kurmak isteyen devlet diğer devlet veya ulusların kaynaklarından yararlanmayı hak olarak görür. “Emperyalizm Kapitazmin en yüksek aşaması" 1916 yılında Sovyetler Birliği'nin Bolşevik lideri Vladimir İlyic Lenin tarafından yazılmıştır. Emperyalizm Lenin'in Marksizm’e kattığı temel bir düşüncedir. Buna göre Kapitalizmin en yüksek aşaması Emperyalizm' dir.

Gelişmiş kapitalist devletler kendi çıkarları doğrultusunda pazar bulma amacıyla başka ulus ve devletlere müdahale edebilirler.

Kapitalizm geliştikçe hammadde eksikliği kendini gösterir. Rekabet koşulları sertleşir yeryüzünde hammadde kaynakları arama ve sömürge sahibi olma savaşları yoğunlaşmaktadır.

Karl Marx Das Kapital (1867) adlı eserinde kapitalist üretim biçiminin ekonomik yasalarının sosyalist üretim biçiminin öncüsü olduğu ve sınıf mücadelesinin kapitalist toplumsal üretimden köken aldığını ortaya koymak amacıyla siyasi ekonomik olarak kapitalizmin eleştirel analizidir.

Kapitalizm tanım açısından iki farklı özelliktedir.

Bunlardan birincisi, üretimin salt kâr amacı güdümlünerek yapıldığı ve bu artı değerin de pazarda satıldığı büyük bir sistemin adıdır.

Diğer tanım ise ücretli emeğe dayalı bir ekonomik sistem, bir üretim tarzıdır.

Feodalizm sona erdiğinden beri Kapitalizm Batı dünyasındaki egemen sistemdir Bütün dünyaya İngiltere'den ve Avrupa'dan yayılmıştır.

1900' lü yılların başında ifade edilen kapitalizm ve ileri aşaması emperyalizm Avrupa ve Amerika'nın sömürge arayışları ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler tarafından hızla devam etmiştir.

Sanayinin, teknolojilerin, enerji, bankacılık ve finans sektörlerinin güçlenmesi, tarım, eğitim, sağlık, otomotiv, havacılık ve uzay endüstrilerinin elektrik ve elektronik otomasyona geçilmesi endüstri 2.0 (1880) sürecinden endüstri 3.0(1950) tanımlanmış, endüstri 4.0 ile birlikte yapay zeka, sanal gerçeklik, e-ticaret, bankacılık, finans, akıllı kentler, yenilenebilir enerji teknolojileri yepyeni bir yaşam ufkumuzdan akıp geçiyor.

Erdemle yoğrulmuş bilgi uygarlığı ideoloji üretme ve oluşumları süreci içindeyiz.

20.y.y .da güçlü devletler güçsüz ulusların ekonomik ve kültürel değerlerine el koymak kapitalizmin ileri evresi emperyalizm diye tanımlanır.

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi emek sermaye çelişkilerinin yerine dijital Teknolojileri ile güçlenen çok hızlı büyüyen yaşadığımız dünyamızı yönetme stratejilerine sahip güçlü devletlerin üzerinde bilişim teknolojileri elektronik ve yazılım şirketleri her düzlemde yerleşmelerini sürdürmekte geliştirmektedir.

Elektromekanik endüstri 3.0 dönemi bankacılık finans, enerji, petrol, otomotiv, tarım, gıda ve ticari hizmet şirketlerinin 150 yıllık geçmişlerinden günümüze geldikleri, dijital bilişim teknolojileri şirketleri 20- 30 yıllık gelişimlerinde daha büyük boyutlara gittikleri gözlemlenmektedir.

Artık her birey bilişim teknolojilerinin gelir kaynağı olmuştur. Bütün bireyler, toplumlar, ülkeler, elektronik sanal teknolojileri kuruluşlarının kontrollerine girmiştir. İnsanların yerini insansı varlıkların alma sürecine görmekteyiz. Yapay zeka , robotlar, web 3.0, web 4.0  daki hızlı gelişmeler, Facebook'un oluşturduğu Metaverse 3D ile (Kurgusal Evren) insanın dijital dünyanın içine girebileceği süreçteyiz.

Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Metaverse Çalıştayı düzenleyerek yakın gelecekte dünyadaki diğer teknolojik, bilimsel, internet ağları, sosyal medya platformları, yapay zekalı yarışmadan, Web 4.0’dan, Toplum 5.0’dan uzak kalmamak istemi kendini göstermektedir

İşte böyle dijital denilen bu hızlı muhteşem soluk soluğa yeni dünya düzeninin ışıklarına doğru giderken 20.y.y. başlarında yaşadığımız dünyada güçlenen devletler, ülkeler yönetim anlayışları olarak kapitalizm ve kapitazmin ileri boyutu emperyalizmin egemenliği tüm ulus ve devletler güçlü devletler tarafından kontrol altına alınmış yeraltı yerüstü kaynakları egemen emperyalist kapitalist güçler ele geçirmiş zenginliklerini sürekli geliştirmişlerdir.

Artık bu yüzyıllık kapitalizm ve emperyalizm yerini yeni güçlerin bilişim teknolojilerinin dijital dünya internet ağları sosyal medya Metaverse ve diğer tüm sanal evrenin yasaları ve düzenlemelerinin egemenliği tüm dünya insanlarının bu sosyolojik yeni düzlemlere uyacağı bir dünya var.

Günümüzde dünyanın bazı sanayi, ticaret, finans şirketleri. Bankacılık Banka değeri              

1-) Çin End.Ban 231 milyar dolar 

2-) Çin Ziraat Bankası 133 milyar dolar

3-) Çinİnsaat Bankası .211 milyar dolar

4-) Çin Halk Bankası 108 milyar dolar

5-)MitsuiBank Japonya 323 milyar dolar

6-)JP Morgan Chase ABD 423 milyar dolar

7-)HSBC bank 72 milyar dolar

8-)BNP Paribas 68 milyar dolar

Otomotiv Şirketleri

1-) Volkswagen 254 milyar dolar

2-) Toyota 249 milyar dolar

3-) Daimler 175 milyar dolar

4-)Ford 127 milyar dolar

5-) General Motor 122 milyar dolar

6-)BMW 112 milyar dolar

7-)Saic OTM (Çin) 106 milyar dolar

8-)Stellans(Fiat Chrysler) 98 milyar dolar

9-) Hundai 88 milyar dolar.

Petrol enerji şirketleri

1-)Saydı Aramco 834 milyar dolar

2-)Exxon mobil 175 milyar dolar

3-)Chevron 135 milyar dolar

4-)Rosneft (Rusya)100 milyar dolar

5-)BP 99 milyar dolar

6-)Conaco Philips 88 milyar dolar

7-) Royal Deutch Shell 83 milyar dolar

Bilişim teknolojileri

1-) Apple 263 milyar dolar

2-) Amazon 254 milyar dolar

3-) IBM 193 milyar dolar

4-) Google 191 milyar dolar

5-) Oracle 185 milyar dolar

6-) Microsoft 140 milyar dolar

7-) Samsung 102 milyar dolar

8-) Tencent 70 milyar dolar

9-)Verizon 68 milyar dolar

10-) We Chat 67 milyar dolar

11-)Huwai 64 milyar dolar

Samsung Güney Kore, Tencent, We chat, Huwai Çin teknoloji şirketleridir.

Diğerleri ABD şirketleri.

Yukarıdaki listelerden de görüleceği gibi Bilişim Teknolojileri Şirketleri e- emperyalizm sürecine doğru gitmektedirler.

Covid-19 salgının dünya genelinde 2 yılı aşkın süredir yayılması sağlık ticaret, ulaşım,sanayi, eğitim, tarım,finans ,ve diğer alanları çok fazla olumsuz etkilemiştir.

Bireyselleşme, çalışma koşulları sokağa çıkma yasakları, dijital bilişim teknolojileri şirketlerini olumlu etkiledi.

Mobil telefon, bilgisayar, dijital teknoloji, e-ticaret gibi şirketler öngörülerin çok üzerinde büyüdüler.

Tesla Spacex şirketleri sahibi Elon Musk' 1 yılda 30 milyar dolar serveti 210 milyar dolara yükselmiştir.

Çin teknoloji şirketleri çok hızlı büyüyerek dünya çapında gelişmektedir

Teknoloji Şirketleri marka değerleri %18, perakende şirketleri%13, Bankacılık%12 Otomotiv%6,8, enerji%6,4,

Marka değerleri olarak ABD teknoloji şirketleri %46, Çin teknoloji şirketleri%20, ye yükselmiştir.

Son 1 yılda Apple 140 milyar dolar marka değerini 263 milyar dolara, Amazon 220 milyar dolar değerini 254 milyar dolara, Google 188 milyar değerini 191 milyar dolara, Microsoft 117 milyar dolar değerini 140 milyar dolara çıkarmayı başardı.

Dünyada ilk 20 teknoloji şirketleri içinde 4 Çin şirketi girmiştir.

Sonuç olarak e-emperyalizm bugünden başlayarak yarından sonra çok yakın gelecekte dünyadaki tüm ülkelerdeki egemenliklerini güçlenerek sürdürecek boyutlardadır.

e-emperyalizm kendi devletleriyle birlikte tüm dünyadaki ulusları ülkeleri ve bu ülkelerdeki bankacılık, enerji, otomotiv, ticaret ,sanayi, sağlık, eğitim ve diğer her alanda kurumları Toplumları istedikleri gibi yöneteceklerdir .