Seçim Sonuçları, Sonuçlarla İlgili Olarak İleri Sürülen Gerekçeler, Yaşanılan Somut Gerçeklik Sorgulanmasını Zorunlu Kılan Birçok Konuyu Tartışılır Hale Getirmiştir.

Kazananın Halk Olacağına İnanılmıştı. Ama Eksik Olan Şey Halkın Büyük Çoğunluğunun Bunu Bilmemesi İdi.

Ülkenin Bugününe Dair Değişiklikler İleri Sürmek, Bu Değişikliklerin Farkında Olmayan ve Bu Değişimin Kendisine Sunacağı Katkıların Bilincinde Olmayan Kesimlere Bunu Kavratma Çabası Saygı Duyulacak Bir Emek. Ama bu Emeğin İçerisinde Olanların Büyük Çoğunluğunun Perde Arkasında ki Halk Gerçekliğini Nedense Görmek İstememesi İse Ayrı Bir Sorun.

Seçim, Türkiye Halkının Yarısından Biraz Daha Fazlası İçin Kendince Bir Tercihinin Sandığa Yansımasıdır. Eksik Parçaların Tamamlanması ve Farklı Sonuçlar Elde Edilmesi İsteniyorsa Kısa Vadede Kısa Dokunuşlar Yapılarak Bu Sonuçlar Değiştirilemeyeceğinin de Bilinmesi Gerekir.

Türkiye Halkı Kendince Bir Tercih Yapmıştır. Yapılan Tercihe Küfür Ederek, Hakaret Ederek veya Depremzedelerin Tercihleri Üzerinden Duygusal Aşağılayıcı Yorumlar Yaparak Bir Yere Varılamaz.

Halkına Karşı Kendini Sorumlu Hisseden Herkes Kendi Eksikliğinden ve Ortaya Çıkan Tablodan Ders Çıkarmasını Bilmesi Gerekir.

Bir Seçim Sonucundan Yola Çıkılarak Her Şeyin (Yaşamın) Sonuymuş Gibi Algı Yaratılması Tam Bir Zayıflık Göstergesidir.

Yeniden Denenmesi Gerektiğine İnanmak, Doğru Hedeflere Ulaşılması İçin En Olgun Davranıştır.

Yapılması Gereken, Ortaya Çıkan Karşıtlıkların İyileştirilmesi, Asgari Müşterekte Bir Araya Gelinmesinin Koşullarının Sağlanması ve Haklı Taleplerin Nedenlerinin Kavratılmasını Zorunlu Hale Getirmiştir.

Ve Son Olarak;

Türkiye’nin Tüm Kaderini Belirleme Hakkını Yalnızca Siyasal Partilere ve Onun Liderlerine İndirgemek Çok Tehlikeli Bir Eğilimdir.

Siyasi Partilerde İse Tek Adamlık Gittikçe Ağırlıklı Bir Hal Almıştır ve Bu Durum Özellikle Bazı Siyasal Partilerde ki Çalışmaları Zafiyete Uğratmıştır. Daha Kollektif Çalışma Alanı Olan Emek ve Meslek Örgütleri de Kendi Rollerini Unutmuş İradelerini Siyasal Partilerin Ortaya Koyacağı Duruma Göre Şekillendirmiş Durumdadırlar.

Yaşamı ve Yaşanılacak Ülkeyi İstenilen Noktalara Yöneltmek, İstenildiği Gibi Sonuçlar Elde Etmek Eğilimleri, Hassasiyetleri ve Kırılganlıkları Doğru Okumayla ve Doğru Adımlar Atmakla Mümkündür.