ahmetsar01

Bilişim teknolojileri ve sağlığımız dijital Teknolojiler, internet, sosyal medya, mobil cihazlar,5G,3D yazıcılar, Metaverse (sanal gerçeklik) tüm bilişim teknolojileri bizleri yeni bir geleceğe doğru hazırlamaktadır.

İnsan dünyada var olduğu ilk çağlardan beri daha konforlu, daha sağlıklı, daha güzel bir yaşam için sürekli yenilikler yapmış kendisi ve yaşadığı yeryüzündeki diğer tüm canlıların doğal

yaşamının sürmesi için çabalamaya araştırma ve geliştirmelerine daha çok devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Toplum 5.0)

 

1-) Yoksulluğa Son

2-) Açlığa Son

3-) Sağlıklı Bireyler

4-) Nitelikli Eğitim

5-) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

6-) Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

7-) Erişilebilir ve Temiz Enerji

8-) İnsanlığa Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

9-) Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı

10-) Eşitsizliklerin Azaltılması

11-) Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

12-) Sorumlu Üretim ve Tüketim

13-) İklim Eylemi

14-)Sudaki Yaşam

15-) Karasal Yaşam

16-) Barış ve Adalet

Hedefler için Ortaklık

Birleşmiş Milletler UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 17 madde ile tanımlanmış 2030 yılı sonuna kadar hedeflere ulaşılması planlanmaktadır.

Japonya Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0 sürecine geçtiğini belirtmiş, Sağlık 4.0 ile Dijital Sağlık ile sağlık riskleri izlenme, sağlık çalışanlarının toplumun sağlığını denetleme ve iyileştirmesinde modern bilgi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.

 

Böylece Akıllı Sağlık Uygulamaları ve Yapay Zeka (artificiale intelligence) uygulamaları geliştirilmesi insan ve diğer canlıların yaşam kaliteleri de ileri teknolojiler kullanılmasıdır.

Avcı Toplum, Tarım Toplumu, Endüstri Toplumu, Bilgi Toplumu, Akıllı Toplum (Toplum 5.0) geçiş akıllı sağlık uygulamalar başlatmıştır.

Bunlar, giyilebilir sağlık uygulamalar, mobil sağlık uygulamalar, Yapay Zeka uygulamaları ile tanımlanabilir.

Dünya Ekonomik Forumu ve Scientific Amerikan Dergisi 21.y.y yükselen 10 teknoloji araştırmasında,

1-) Kablosuz biyo sensörler

2-) Hastalık teşhis eden sensörler

3-) Eczanelerde isteğe bağlı ilaç üretimi (antidepresan, antihistaminik gibi)

4-) Sağlıklı yaşlanma için mühendislik (yaşlanmanın moleküler mekanizmalarını ortaya çıkaracak teknoloji ile daha sağlıklı daha dinç yaşam)ile 4 ünün sağlık alanında olabileceğini belirtmiştir.

Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete'de 10.02.2022 tarihinde "Sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanarak sunulmasına hizmet etmek üzere uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine, tescil edilmesine, sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." amacı ile yayınlanan Yönetmelik ile sağlıkta yeni bir döneme geçiyoruz.

Giyilebilir sağlık teknolojilerindeki hızlı dönüşümler mobil teknoloji uygulamaları ve yapay zeka uygulamaları önceden tanı için sağlıkta sensör Teknolojileri, akıllı saatler, akıllı mobil telefonlar, sağlığımız ve sağlıklı yaşamda çok önemli fonksiyonlar oluşturabilecektir.

Deloitte Global 2024 yılı sonuna kadar 440 milyonun üzerinde sağlık için giyilebilir cihazlar üretileceğini belirtmektedir.

Giyilebilir cihazlar genellikle büyük çoğunluğunu kişilerin kendi bilgilenmeleri, yaşamını sağlıklı yönde kontrol edebilmesi için kullanılabilecektir.

Yakın gelecekte giyilebilir sağlık cihazları Elektronik Sağlık Bilgi Sistemleri entegrasyonu yaygınlaşması ile doktorların kullanımına hastaların uzaktan izlenmesine olanak verebilecektir.

Giyilebilir teknolojik cihazlar akıllı saatler, bileklik, gözlük, kulaklık, mobil telefonlar, giydiğimiz tüm eşyaların akıllı teknoloji ile donatılması nabız, kalp hızı , solunum hızı, uyku düzeni, diyabet, yürüyüş, koşma ile birçok sağlık bilgilerimizin izlenmesi veri elde edilmesi olası sağlık risklerinden korunmakta ve sağlıklı yaşama katkı sağlayacaktır.

İnsanın nefes algılamaları analiz edebilen soluk algı sensörleri başta covid-19,verem, kanser, astım tedavisinde tanı için yardımcı olacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 sonrası 60 yaş üstü dünya nüfusunun%12 den %22 ye çıkabileceğini tahmin etmektedir. Bu durum sağlık ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilecektir.

Dijital teknolojilerin kullanılması yaşlanmanın geciktirilmesi daha sağlıklı daha kaliteli yaşamlar sürdürmeyi sağlayabilecektir.