A.Yerindelik Denetiminin Yapılamaması

Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.

Yürütme görevi kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Bu hükümden hareketle yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin sınırlamalar şu şekilde sayılabilir.

*Sadece hukuka uygunluk denetimi yapılır, yerindelik denetimi yapılamaz.
*Yürütme görevinin kanuna uygun olarak yerine getirilmesi kısıtlanamaz.
*İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.
*İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.


B.Yasama Kısıntısı

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Fakat bu kurala  Anayasa ve kanunlarla birtakım istisnalar getirilmiş ve idarenin bazı işlemlerine karşı yargı yolu kapatılmıştır. Anayasa ve kanunlarla idarenin bazı işlemlere karşı yargı yolunun kapatılmasına yasama kısıntısı denir.

Burada yargı yolu ifadesi ile kastedilen sadece idari yargı yolu değil, her türlü yargı yoludur. Belirtilen işlemlere karşı sadece idari yargı yolu değil, her türlü yargı yolu kapalıdır.

İdarenin yargı yolunun kapalı olduğu Anayasada belirtilen işlemleri şunlardır;

*Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararları, Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Dolayısıyla Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekli ayırma kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.

*Hakimler ve Savcılar Kurulunun Meslekten Çıkarma Cezasına İlişkin Olanlar Dışındaki Kararları

*Yüksek Hakem Kurulunun Kararları

*Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları

*Yüksek Seçim Kurulunun Kararları

İdarenin yargı yolunun kapalı olduğu Anayasada değil kanunlarda belirtilen işlemleri şunlardır;

*Danıştay Başkanlar Kurulunun Kararları

*Yargıtay Başkanlar Kurulunun Kararları

C.Yargı Kısıntısı

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Fakat yargı yerleri, Anayasa veya kanunlarla yargı denetimi dışında tutulmuş olmamasına rağmen idarenin bazı işlemlerini, hükumet tasarrufu olması, devletin yüksek siyasetini ilgilendirmesi ve dolayısıyla yargının görev ve yetkisi içine girmemesi gerekçesiyle denetlenmekten kaçınmaktadır.

Yargı yerlerinin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen denetleme yetkisini kullanmaktan kaçınmasına yargı kısıntısı denilmektedir.

Hükumet-parlamento ilişkileri, cumhurbaşkanının özel yetkileri, dış politika ve hükumetin diplomatik ilişkileri yargı kısıntısı kapsamına değerlendirilebilir. Hükumetin bu tür tasarruflarına karşı yargı yoluna başvurulduğunda bu başvurular yargı yerleri tarafından reddedilmektedir.