Avrupa Birliği ve T.C. Hazine Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında gerçekleştiril...

Avrupa Birliği ve T.C. Hazine Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında gerçekleştirilen projenin ilk yerel eğitimi 20-21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirdi.

5972951-pp

’Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’’ projesi, Sosyal Politika ve İstihdam Konferansı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gençlik çalışanlarını İzmir'de bir araya getirdi.


Proje kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda gençlik çalışanları için Avrupa Birliği Fasıllarından, “Fasıl 19-Sosyal Politika ve İstihdam” süreci altındaki en önemli 4 alt başlık belirlendi: Sosyal Diyalog, Sosyal İçerme, Kadın-Erkek Arasında Eşit Muamele ve Ayrımcılıkla Mücadele.

Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı Muratcan Işıldak'ın da katılımcısı olduğu oturumda  ‘’Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’’ projesinin Ankara’da ev sahipliği yaptığı toplantıda; farklı illerden gelen 45’i aşkın sivil toplum kuruluşu Avrupa Birliği Müktesabatı 19. Fasıl başlığı altındaki konuları birlikte değerlendirirken yapılan anket çalışmaları sonucundaki gençlik çalışanlarının bu konuya ilişkin algısını birlikte tartıştı ve ülkemizde toplumsal uzlaşının kuvvetlendirilmesi adına yapılacak çalışmaların sürdürebilir olmasına yönelik fikirler görüşüldü. 

Muratcan Işıldak ; " Avrupa’ya baktığımızda nasıl ki Türkiye’de de kişilerin motivasyonlarını çok net olarak bilemediğimiz gibi orada da bu soruya cevap vermek çok zor. Bir de bu tür değerlendirmeleri ülke özelinde yapmanın da daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Genel olarak oradaki gençlik politikaları üzerine çalışan sivil toplum örgütleri ve gönüllülerini buradakilerden ayıran temel özelliklerini tartışırsak iki önemli nokta karşımıza çıkmakta.

Özelikle Avrupa’da gençlik çalışanları ve gençlik politikaları üzerine birçok özerk yapı ve kolektif bulunmaktadır. Yani kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan. Hatta ana yönetimlerinde farklı politikalar izleyebiliyorlar ya da merkezi ve ya yerel yöneitmleri izlediği politikaları rahatlıkla eleştiriyorlar; alternatif yaklaşımlar geliştirebiliyorlar, kendi kampanyalarını düzenliyorlar. Burada tabii ki özerk yapıları çok önemli bir etken.

Diğer bir husus ise finansman, birçok genç , idare mekanizmalarına katılım noktasında  kendine ait ciddi bir bütçe ayıramama sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla nasıl ki bir çocuğunun ailesinin hayatından farklı bir hayat yaşayabilmesi, kendi hayatını kurabilmesi ekonomik özgürlüğü ile sağlanıyorsa bir gençlik kolları da yetişkinliğini ancak bağımsız bütçe ile sağlayabilir. Bu aslında birinci özellikleri ile el ele giden bir şey. Yani ancak bağımsız bir bütçeniz var ise özerkliğinizi koruyabilirsiniz.

İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gibi konularda gençlik çalışanları ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek adına yürütülen proje; bu konularda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

İzmir’de gerçekleştirilen bu 3 günlük eğitimde, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 20’den fazla sivil toplum kuruluşu ve gençlik çalışanı, eğitime ihtiyaç duydukları bu alt başlıklar hakkında bilgi sahibi oldu, birbirleri arasında fikir alışverişinde bulunarak eğitimden bu konular ile alakalı farkındalık kazanmış şekilde ayrıldı.