Siyaset toplumların gelişmesiyle birlikte yönetim sistematiklerini toplumları kimlerin nasıl yönetebileceği süreciyle oluşmuştur.

Günümüzde siyasetin etkin yönetim düşüncesini sağlayan Demokrasi (Demos: halk, kratos : egemenlik) Halkın Egemenliği olarak M.O 4. yüz yıllarda Antik Atina'da ilk çağlardan günümüze toplum yönetimleri üzerinde çalışmalar yapan Aristo ve Platon gibi düşünürler yaşadığı dönemlerde çağlarına uygun uygar bir toplumun oluşması için Demokrasi fikriyle insanlığın yeni bir yaşam düzenine sahip olmasında etkili olmuştur.

Demokrasi tanım olarak "Halkın Egemenliği" adalet ve hukuk sistemlerinin sağlıklı işleyişi bireylerin özgürlüklerinin, iletişimlerinin, kamu haklarından toplumların tümünün yararlandığı demokratik toplumların oluşmasını sağlar.

Toplumların gelişmesi, uygarlıkların yeni boyutlara doğru sürmesi, klasik demokratik işleyişlerin ve bu demokratik işleyişleri yöneten siyasal güçler kendi anlayışlarına göre şekillenmektedir.

Siyaset ve Siyaseti yöneten siyasi partiler ile yöneticileri , diğer toplumsal örgütlenmeler sendikalar, meslek odaları, kamu yararı amacıyla kurulan dernekler ve yöneticileri etkili oldukları toplumları doğrudan toplantılar, gösteriler, basın ve medya, paneller ve diğer araçlarla diledikleri algılama stratejileri ile yönlendirebilmektedirler.

Ancak dijital çağ ile birlikte internet ağları ve sosyal medyalar aracılığıyla toplumların dönüşümleri yeni bir döneme doğru sürmektedir.

Artık günümüzün anayasal, yasal, siyasal işleyişlerine göre kurulan tüm siyasi partiler, sendikalar, dernek ve mesleki kuruluşlar yerine dijital teknoloji, bilişim teknolojileri ve sosyal medya ağları üzerinden kurulabilecek toplumsal olgulara doğru gelişmeler gösterebilecektir.

Bilişim teknolojilerinin ışık hızı yaşadığımız yeryüzündeki tüm değer yargılarının yönetim anlayışının siyasal süreçlerin sonuna doğru geldiği dönemlerdeyiz.

Siyaset artık

YouTube, Metaverse, watsapp, Twitter 'de Instagram, WeChat, Telegram, internet ağları üzerinden diğer tüm sosyal medyada bir anda, ilgili ülkelerin yüzbinlerce, milyonlarca bireyleri çok daha fazla bilgi sahibi olacak daha çok sorumluluklar alacaktır.

Toplumların iletişim kurduğu haber kaynakları gazeteler yakın geçmişte dünyada ve ülkemizde milyonlarca yayınlanmakta iken bugün hepsinin yok olma süreci içinde olduğu yerini dijital platformlarda yayınların geliştiği gibi her alanda yeni özgürlükler yeni yasal düzenlemelerle klasik siyasi partiler tüm dünyada adım adım yerlerine dijital platform partilerine doğru dönüştürülebilecektir.

Sosyal medya ağları dijital teknolojiler internet ağlarında çok hızlı sonsuz bilgi ile toplumların önemli bir bölümüne ulaşmaktadır.

Sosyal medya hızlı iletişim ağı demektir.

Her birey günde 7 saat internet ortamında olmaktadır.

Dünyada Facebook 2,700 milyar, YouTube 2,290 milyar, Twitter 2,200 milyar, Watsapp 2,180 milyar, Messenger 1,3 milyar, Instagram 1,200 milyar, Tik tok 690 milyar, LinkedIn 610 milyon, Telegram 500 milyon,
Ülkemizde ise YouTube 55 milyon, Facebook 38 milyon, Watsapp 53 milyon, Instagram 39 milyon, Twitter 13 milyon, LinkedIn 11 milyon, Snap chat 8,8 milyon kişi kullanmaktadır.

Toplumun her kesimini tüm yaş grupları kadın erkek mobil iletişimin akıllı telefonların çok yoğun kullanımı ile birlikte artmaktadır.

Z kuşağı kendi yaşam alanlarında gelecekte siyasetten üretime, eğitime, sağlığa, bilişime, finansa, kültür, sanat ve spora her yoğunlukta var olacak ve söz sahibi olabilecektir.

Artık toplumların klasik yönetim çağı Covid-19 ile birlikte yerini online iletişime  yönetime zoom yönetim ve toplantılara bırakmaktadır.

Her alanda toplumların dönüşümü hakimiyetlerin yeni dijital demokrasi, dijital siyaset ve dijital seçimlerle farklı evrilme dönemlerindeyiz.

Dijital siyaset klasik seçim sistemlerinin bilgisayarlı oy kullanma cihazları ve teknolojilerinin geliştirilmesiyle oy kullanma sandıkları, oy pusulası ve zarfları , sandık görevlileri, seçim kurulları, oy sayımları, oy güvenliği gibi tüm kavramları uzun süreli tartışmalı sonuçları ortadan kaldıracaktır.

Dijital seçim sistemleri gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır.

Ülkemizde seçimlerin dijital teknoloji ile yapılması çalışmaları sürmektedir.
Belki bir seçim sonra belki iki seçim sonra bilişim teknolojileri ile uyumlu seçimler ve oy kullanımı yaşama geçirilebilecektir.

Kullanılacak oy seçenekleri mobil cihazlarımıza Yapay Zeka seçim kurulları tarafından dijital olarak gönderilecektir.

Yaşadığımız kentte Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, yerel yönetimler, belediye meclisleri, mahalle muhtarları, gibi tüm seçimleri mobil cihazlarımızdan sandığa gitmeden kimi seçmek istersek dijital olarak oy kullanabileceğiz.

Kullandığımız oylarımızın sayımı bilgisayarlar tarafından seçim yazılım programları sonuçlarını açıklayabilecektir.

Oy çalmak yok, geçersiz oy yok, saatlerce günlerce sürecek oy sayımı ve sonuçların açıklanması yok.

Birkaç saniye içinde yerelde ve ülkemizde seçim sonuçları bankacılık sisteminde finansal değerlerimizin yasalarla korunduğu gibi hiç bir sorun yaşanmadan açıklanabilecektir.

Hiç bir kuşku bırakmadan.