ahmet-sarı-1-1

İnsan dünya yüzeyinde varolduğu ilk çağlardan ilkel yaşamlardan çok geliştiğimiz bugünlere kadar beslenme barınma korunma sağlık eğitim ve tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek daha iyi bir yaşam için sürekli yeni şeyler üretmiş ve araştırmalarına devam iyi bir yaşam sürmek daha uygar olmak için ve ürettiklerini çağın koşullarına uygun pazarlarda ticaret yapılan yerlerde değerlendirmiştir.

Ticaret her çağda toplum yaşamının kültürün odağı olmuştur.

Ticaret ilk çağlarda ,19.y.y.da İpek Yolu ismi ile anılan bölgelerinde hızla gelişmiş doğudan batıya tüm toplumları uygarlıkları biraraya getirmiştir.
İpek Yolu Çin'den Anadolu ve 11 ülke üzerinden Avrupa'ya kadar milattan yüzlerce yıl önce gelişerek sürmüştür.

İpek Yolu farklı dil kültür ve inançlardaki toplumların bilgilerini ve ürettiklerini paylaştıklarıCin Şuan dan başlayan Özbekistan'dan Uygur Özerk Cumhuriyeti başkenti Kaşgar kentine buradan Afganistan üzerinden Hazar Denizine ayrıca Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu'ya Trakya'ya ve Avrupa'ya ulaşmıştır.

Doğudan Batıya gelişen bu ticaret yolları ilk çağlardan beri sürmektedir. Doğuda Çin'de , Moğolistan'da Kırgızistan'da üretilen ipek, kağıt, porselen Orta Asya'da üretilen baharatlar, kıymetli taşlarla gelişen ticaret Asya'dan Avrupa'ya kıtalar arası kültür bilgi alışverişini geliştiren binlerce kilometrelik farklı coğrafyaların kervan yolu ve Şuan ,Tufan, Kaşkar , Taşkent, Semerkand,Buhara, Tahran,Tebriz, Antakya üzerinden Anadolu'ya İstanbul üzeri Avrupa'ya İpek Yolu ticareti gelişmiştir.

İpek Yolu ticaret güzergahı olarak kullanıldığı kadar bilginler ve maceracı gezginlerin izledikleri bir yol doğu ile batı arasında kültürel bağ olmuştur.
İsmi Alman coğrafyacı Ferdinand Von Richthofen tarafından 1877 yılında verilmiştir İpekyolu 19.y.y dan itibaren farklı ticaret yollarının oluşması, güzergah üzerinde bulunan devletlerin, imparatorlukların arası savaşlar nedeniyle işlevini yitirmiştir.Ancak tarihsel özellikleri güzergahlardaki gelişen kentler, kervansaraylar, zengin kültürel miras maceracı gezginlerin tarihçilerin, coğrafya bilginlerinin ilgisini çekmeye devam etmiştir

İnsan zekası yaşamı boyunca her an her dönem yeni bir şeyler üreterek daha iyi barınma, beslenme,korunma ve yaşadığı dünya dünya dışındaki her alana en çabuk ulaşmak ve olumsuz etkileşimler ile yeni teknolojilerle gelebilecek risk ve tehlikelere karşı kendini güvende hissetmek istemiştir.
Gökyüzünde uçmak okyanusların en derinliklerini görmek,bilmek, uzayın sonsuzluklarını karanlıkları araştırmak.

Günümüzde ay, mars ve diğer uydu ve gezegenleri araştırmak daha ileriye doğru geliştirmektedir.

İnsan bilgisini ticaretle kültürel alışverişle çağlar boyu geliştirmiştir.Klasik ticari ilişkiler gelişen teknolojilerle birlikte adım adım dijital yaşam, bilişim geliştikçe ticarette yeni ufuklar açılmış değişimler sürmüştür.

Günümüze geldiğimizde dijital çağın başlangıcı dediğimiz dönemde insanların tüm ihtiyaçlarının ticaretide başlamıştır.

Adına e-ticaret denilen (elektronik ticaret) gelişmeye başlamıştır.e-ticaretle birlikte dijital yaşamın etkileri ile iş, sağlık, eğitim tüm alışkanlıklar değişmektedir.

Klasik ekonomik hayattan çıktıkça yeni bir dünyaya geçiş başlıyor, sosyal düzen hızla değişiyor.

Dünyada ve ülkemizde klasik ticaret geçiş sürecinden dolayı her alanda sürmektedir.Ancak e-ticaret çok hızlı bir şekilde tüm yaşamımıza girmiştir.
e-ticaret'in artması ile birlikte ekonomik, sosyolojik dengelerde değişimler göstermektedir.Klasik ticaret alanları yerlerini e-ticaret'e bıraktığı süreçte kentlerde yaşam alanlarındaki çarşı pazar AVM, ticarethane olguları değişim göstermekte yerini güçlü lojistik ağları olan çok boyutlu e-ticaret firmaları almaktadır.

Bankacılıkta internet bankacılığı ile iş gücü , banka şubeleri, ATM sayıları azalmaktadır.

Sağlıkta önleyici sağlık hizmetleri ile ülkemizde (e-nabiz) üzerinden birçok sağlık sorunlarımızdaki tereddütlerimizi çözebilmekteyiz
e-ticarette çok güçlü çok yoğun ticari, sanayi, lojistik, bilişim, finans güçlerini ve diğer etken tüm faktörleri bünyelerinde barındıran güçlü şirketler tüm diğer gıda , elektronik, tekstil, inşaat malzemeleri, mobilya, beyaz eşya, diğer ihtiyaçların alım satım, fiyat belirleme, finansman, ulaşım ve diğer hizmetlerde üreticiler, tedarikçiler ve tüketiciler yurtiçi yurtdışı çok güçlü e-ticaret şirketlerinin tekellerinde hizmet edenler olmakta ve daha da büyümelerine neden olmaktadırlar.

Türkiye'de ilk e-ticaret sitesi 1998 yılında Hepsi Burada ismiyle kurulmuştur.23.000 ETBİS'e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemleri) kayıtlı 330.000 civarında e-ticaret sitesi bulunmaktadır.

Dünyada 24 milyon e-ticaret sitesi bulunmaktadır.Yurt dışında Amazon (ABD),JD.com (ÇİN), Alibaba (ÇİN),Suning.com(ÇİN),Rakuten(Japonya), eBay,Wayfair(ABD),Zo lando(Almanya),Coupang(Güney Kore),Chewy(ABD).
Amazon Jeff Bezos tarafından 1994 yılında ismini ABD deki Amazon nehrinden almıştır.Degeri 694 milyar dolar.25 yılda bu kadar büyük değerlere erişmek daha ilerilerde hangi değerde olacağını kestirmek zor ancak bir kaç trilyon doların üzerine çıkacağı kesin . işte e - ticaret yeni tekeller ,yeni çok büyük güçler oluşturacak. Bu kesin.

Ülkemizde e-ticaret hacmi Ticaret Bakanlığı yurt içi verilerine göre 2020 yılı ilk 6 ayı ,2019 ilk 6 ayı verilerine göre %66 artarak 133 milyar TL den 220 milyar TL ye yükselmiştir. Genel ticaretin ,%15 i e-ticaret ile gerçekleşmektedir.

Dünyada e-ticaret her geçen yıl hızla artmaktadır.2019 yılında dünyada 3.4 trilyon dolar olan e-ticaret hacmi 2020 yılında %26 artışla 4.3 trilyon dolar,2021 yılında %14 artışla 4.9 trilyon dolara yükselmiştir.

Dünyada ve ülkemizde süren Covid -19 salgını nedeniyle online ve e-ticaret sürekli artmaktadır.

Dijital çağ, dijital teknolojiler tüm yaşamları çok hızlı değişim sürecine götürmektedir.

İnsan ilk çağlardan günümüze üretti. Ürettiklerini ihtiyacı olan başka insanların ürettikleri başka ürünlerle değişim yaptı.

Böylece hem kendi ihtiyaçlarını hem başka insanların ihtiyaçlarını karşıladı.Bu çabalar İpek Yolu'ndan günümüze e-ticaret kadar çok büyük gelişmeler sağladı.

Yarın e-ticaret'in yerini web 3.0 uygulamaları mı ? alacak ,insan zekası yapay zeka bileşkesi mi ? .

İhtiyaçlarımız olanları bize sunan yeni bir düzleme, heyecanlı bir geleceğe yol almaya devam ediyoruz...