GİTMİYORUZ BURADAYIZ: ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ve HOŞGÖRÜNÜN ANAVATANI HATAY’I YENİDEN KURACAĞIZ

Yaşar Kemal kültür konusunda şunları söyler; “Dünya binlerce çiçekten oluşmuş kültürler bahçesidir. Kültürler her zaman birbirlerini beslemiştir. Her kültür insanlık için bir zenginliktir. Uygarlıklar da birbirini beslemiştir. Emperyalizm ve globalizm ise insanlığın birçok kültürünü yok ederek  tek tip kültürü, tek tip insanı, tek tip dili ortaya atmıştır. Artık dünya, tek tipliliğin gerçek bir demokrasiye ulaşmaya yetmediğini yavaş yavaş anlamış, yok olmaya yüz tutan dillerin, kültürlerin üstüne titremeye başlamıştır. Dünyadan bir çiçek eksilirse bir renk, bir koku yitmiş demektir. Dünya binlerce çiçekten bir kültür bahçesidir. Bu insanlığın zenginliğidir. Bizim gibi ülkeler yüzlerce çiçekli bir kültür bahçesidir.”

Çok farklı inanç ve etnik kimliği bünyesinde barındıran ülkemizde, Hatay dünyadaki ve ülkemizdeki kültür bahçelerinden birisidir: Bu topraklarda yaşayan gerek etnik köken, gerekse dinsel farklılıklar ve  kültürel özelliklerini  günümüze kadar birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde özenle korumuşlardır. Bunu yaparken Hatay’ın çok kültürlü yapısı buna olanak vermiştir. Antakya yüzyıllardır bu geleneğini koruyarak bugüne kadar sürdürmüştür. Tarihinde yedi kez yıkılan Antakya her seferinde kendi yaralarını onarmış, yeniden tarihteki yerini almıştır. Hatay şimdi sekizinci kez yıkılmıştır. Nasıl ki daha önce sekiz kez yeniden küllerinden doğduysa, şimdi dokuzuncu kere  yeniden  küllerinden doğacak, yaralarını saracak, geçmişteki kültürel mirasını gelecek nesillere aktaracaktır. 
,
Türk Tabipleri Birliği Ali Özyurt Kültür Sanat Edebiyat Kolu ve sanatçılar olarak bizler şimdi   Antakya’yı, Samandağ’ı, Arsuz’u kısaca tüm Hatay’ı yeniden kurmak için buradayız. Hatay’ı yeniden farklı inançlarımızla, farklı kültürlerimizle, sanatımızla kurmak için buradayız. Her şeye rağmen onlar gitmedi, buradalar. Onlarla birlikte biz geldik, buradayız. Yaşar Kemal’in dediği gibi Hatay’da ülkemizin kültür bahçelerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu farklı kültür bahçesini oluşturan çiçeklerimizin hiçbirinin solmasına veya kurumasına izin vermeyeceğiz. Çok kültürlülük ve hoşgörünün anavatanı Hatay’ı yeniden yaşatacağız.