ttttt

Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi Dijital Çağ finanstan iletişime, sosyal medyaya; fabrikalardan tarıma, sağlığa, gıdaya, ekonomiye, yaşamımızın her alanından her anına tüm insanları çok yakından etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir. Japonya toplumuna etkisi farklı, Afganistan kabilelerini ise daha derin boyutta etkilemektedir. ABD toplumu hızla büyürken, bilim ve teknolojide çok daha hızlı gelişmektedir. Ülkemizdeki toplum kesimlerini çok boyutlu etkilenmektedir. Toplumların eğitimleri, yaşları, inançları, sosyal durumları, iş ve ekonomik konumları, yetenek ve spor faaliyetleri, meslekleri, mutlaka etkilenmekte yaşamlarında belirleyici durumlar oluşturmaktadır.

Günümüzde her birey televizyon yayıncılığı, internet, sosyal medya, dijital erişim alanlarından kendi konumlarına göre etkilenmekte ve yaşamlarının esasını oluşturmaktadır. Bireyselleşme en önemli etken haline gelmektedir. Bireyselleşme ve insan, insanın yaşam kalitesi ön plana çıkmaktadır. Almanya’da birey ve yaşam kalitesi toplum katmanlarında çok geniş farklılıklar oluşturmakta, Çin’de çok daha başka etkenler topluluklarda bireylerde oluşturmaktadır.

Toplum 5.0 dijital teknolojilerle yaşadığımız dünyada yeni yaşam kalitesi ve çözümleri üretilmektedir. Fiziksel ve dijital bileşimler hem toplumların hem de gelişmenin odağında insan olan ileri toplumlar oluşturacaktır

Toplum 5.0 yapay zeka ile birlikte sosyal yaşama etki ederek insanların gelecekte çok farklı sosyal sorunları çözebilen teknolojileri getirecektir. Beslenme alışkanlıklarımız, eğitim, kültür, spor, sanatsal etkinliklerimiz, yeteneklerimiz, mesleklerimiz, duygu ve düşüncelerimiz, tüm davranışlarımız, gelişecek yeni hizmetler insan yaşamını daha nitelikli kaliteli bir sürece götürecektir.

Dünya nüfusundan yaşadığımız çevreye kadar her alanda dijital gelişmeler, yeryüzünde yaşamla iç içe geçecektir.

Toplum 5.0 ilkçağ insanlık tarihinden günümüze kadar Bilim ve teknolojilerin süregelen gelişmelerin her dönemde Toplumları daha ileri boyutlarda mükemmelleştirmeye doğru götürecektir.