4.0-dan-toplum-5.0a-erdemle-yoğrulmuş-bilgi-uygarlığı-inşaası

Çağımız bu çağ gelişen teknoloji ve digital uygulamalar, teknolojik tarımdan sağlığa, eğitime, sanayiye, iletişime, yaşamımızın her alanında kentlere, ulaşıma kadar çok önemli uygulamalar getirmiştir.

Endüstri 4.0 süreci 1712 yılında su ve buhar gücünün mekanik sistemlerde kullanılması ile Endüstri 1.0 tanımlamasıyla başlamıştır. (18.y.y). Endüstri 2.0 ikinci sanayi devrimi, 1840 telgrafın ,1880 telefonun icadı ve (19.y.y) elektrik gücünün yardımıyla seri üretim geliştirilmiştir. Ve sonrasında ise Sanayi devrimleri hızla yol almaya devam etmiştir. Endüstri 3.0 3.sanayi devrimi 1947 yılında 20.yuzyilin en büyük buluşu sayılan transistor (küçük elektrik sinyallerini yükseltmek veya anahtarlama amacıyla kullanılan yarı iletkenler) icadı elektrikten sonra elektroniğin, bilgi ve bilişim teknolojilerinin, mekatronik (otomasyon, pi mühendislik) sanayinin çok hızlı gelişmesini sağlamıştır.

Sanayide digitallesme ile her veriye hızla ulaşan, düzenleyen, zamanı iyi kullanan, verimliliği artıran bu devrim, siber fiziksel sistemlerle online ağlar arası uyum oluşturur. ABD, Almanya, Japonya gibi güçlü ülkeler yoğun bir şekilde Endüstri 4.0 kullanmaktadır.

4.sanayi devrimi siber fiziksel sistemlerden oluşur. Nesnelerin interneti birlikte çalışan mekanik nesneler digital ve bilgi işlem cihazları insan olmadan ağ üzerinden veri aktarımı yapabilir. Hizmetlerin interneti hizmet sağlayıcı ile kullanıcının bir araya geldiği bir sistem olan siber fiziksel sistemleri sensörler ile fiziksel ve sanal ortamları birbirine bağlar ve buda bize siber güvenliği sağlamaktadır.

Endüstri 4.0 yapay zeka, sanal gerçeklik, e_ticaret, akıllı kentler, robotlar, üç boyutlu basım, yenilenebilir enerji, veriler, programlamalardır. Akıllı kent uygulamaları Endüstri 4.0 ile yaşamımıza girmiştir. Kent yaşamımız daha konforlu hale gelmiştir.

Akıllı fabrikalar, akıllı robotlar, Bulut Bilişim (veri depolama ve paylaşım), 3D yazıcılar (üç boyutlu), otomotiv, havacılık, tıp gibi alanlarda çok kullanılır.

ABD- Ford, Almanya -Siemens, Japonya -Toyota gibi çok büyük şirketler Endüstri 4.0 her alanda yoğun olarak kullanmaktadır. Ülkemizde ise Turkcell, ASELSAN, Arçelik, Eczacıbaşı gibi kurumlar kullanmaktadır.

Endüstri 4.0 çevreci, verimli, düşük maliyetli, can güvenliğine önem veren, dağıtımı çok planlı ve karlılığı yüksektir. Endüstri 4.0 ın olumsuzlukları ise geleneksel bir çok işkolları kaybolmaktadır. Hızla artan dünya nüfusu (7,9 milyar) yoğun işsizlikle karşılaşacaktır. Başlangıçta ve devamında yüksek maliyet ve yatırım gerektirmektedir. Güçlü firmalar daha çok büyüyecek, küçük firmalar ise rekabet edemeyecek ve yok olacaklardır.

İnsan Kontrollü Endüstri 4.0 yapay zekalı robotlar ile içiçe yaşanan, üretim yapılan, hizmet veren yeni bir dünya demektir.

Gelişmiş modern teknolojilere sahip ülkeler tarafından hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanan bu süreçte artık alıştığımız klasik üretim, yaşam, sağlık, eğitim, gıda, enerji, otomotiv, bilişim, havacılık, ilaç, yayın vb. gibi her alanda bizi yeni dünyalara doğru götürecektir. Spor, kültür, sanat, TV yayınları gibi alanlarda yeni teknolojiler bizleri daha başka alışkanlıklara ve uygulamalara götürecektir.

Yeni Teknolojiler ve bu hızlı değişimler, gelişmeler bilgi içinde daha erdemli uygar insanlar ve toplumlar oluşturacaktır.